تماس با ما

  • آدرس: کرج، باغستان، اول دوراهی آتیشگاه به برغان، جنب راست، سنتور صادقی
  • کدپستی: 9541-711-319
  • مشاوره خرید و فروش: ۰۹۳۹۵۰۵۳۵۳۴
  • شکایات و مدیریت (صادقی): 09121614907
  • دفتر فروش:  02634390427
  • بخش تولید: ۰۲۶۳۴۳۹۰۴۰۴