سنتور صادقی گلدار ویژه (سه مهر)

14,500,000 تومان

شماره موبایل جهت خرید: ۰۹۳۹۵۰۵۳۵۳۴
شماره دفتر جهت خرید: 02634390427
سنتور گلدار دو مهر صادقی
سنتور صادقی گلدار ویژه (سه مهر)